Verhuur van en handel in onroerend goed

onroerend goed

Verhuur van en handel in onroerend goed is één van branches volgende de SBI. Alle organisaties in Nederland zijn ingedeeld in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes). De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS en de KVK onder meer gebruikt om activiteiten in te delen naar hun hoofdactiviteit.

De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev 2 overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering. Meestal wordt ongeveer eens in de 15 jaar de lijst aangepast naar de actualiteit, voor het laatst heeft dit in 2008 plaats gevonden. Het kan dan gebeuren dat een groep wordt onderverdeeld in nieuwe subgroepen. Een organisatie kan dus ook meerdere SBI codes hebben.

Één van de hoofdbranches is dus Verhuur van en handel in onroerend goed. Deze is dan weer onderverdeeld in groepen en subgroepen.

Meer nieuws en informatie over de branche Verhuur van en handel in onroerend goed tref je hier aan.

LVerhuur van en handel in onroerend goed
68 Verhuur van en handel in onroerend goed
68.1 Handel in eigen onroerend goed
68.10Handel in eigen onroerend goed
68.2 Verhuur van onroerend goed
68.20Verhuur van onroerend goed
68.20.1Woningbouwverenigingen en -stichtingen
68.20.2Gemeentelijke woningbedrijven
68.20.3Verhuur van overige woonruimte
68.20.4Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)
68.3Bemiddeling in en beheer van onroerend
68.31Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed
68.32Beheer van onroerend goed