uitleg

Je komt het vaak tegen bij statistische opsommingen : banen en werkzame beroepsbevolking. Wat is nu het verschil?

Tussen de cijfers over de werkzame beroepsbevolking enerzijds en het aantal banen van werkzame personen anderzijds zit een groot verschil. De werkzame beroepsbevolking omvat alle personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk die in Nederland wonen, ongeacht in welk land ze werken. Bij het aantal banen van werkzame personen wordt daarentegen iedereen meegerekend die bijdraagt aan de productie in Nederland ongeacht leeftijd of woonland, waarbij bovendien ook de bijbanen meegeteld worden. De werkzame beroepsbevolking wordt gemeten met de Enquête beroepsbevolking (EBB), het aantal banen van werkzame personen in de Arbeidsrekeningen (AR). In onderstaande tabel worden de verschillen tussen de twee uitkomsten weergegeven (vanwege de revisie bij de EBB betreft dit nu nog voorlopige cijfers). In het artikel Werknemers en zelfstandigen: overeenkomsten en verschillen tussen CBS-cijfers wordt meer achtergrondinformatie gegeven.

Hoewel het aantal banen fors hoger is dan de werkzame beroepsbevolking, komt de ontwikkeling in deze twee gegevens, gemeten over een langere periode, per saldo redelijk overeen. Tussen 2016 en 2021 steeg de werkzame beroepsbevolking met 8 procent, terwijl het aantal banen toenam met 9 procent. Relatie werkzame beroepsbevolking (EBB) en banen van werkzame personen (Arbeidsrekeningen)

 201620172018201920202021
x 1 000
Werkzame beroepsbevolking (EBB-nieuwe reeks)1)8 5708 7448 9399 1179 1169 255
Plus: werkzame personen jonger dan 15 jaar474746...
Plus: werkzame personen van 75 jaar en ouder242524...
Plus: werkzame personen in institutionele bevolking2)151617...
Werkzame personen die in Nederland wonen8 6568 8329 026...
Min: personen werkzaam in het buitenland444750...
Plus: werkzame personen wonend in het buitenland234252278...
Plus: bijraming zwart werk en bijzondere groepen3)215217218...
Min: statistisch verschil1179864...
Werkzame personen die in Nederland werken (AR)8 9439 1579 4089 5929 5449 715
Plus: bijbanen1 0931 1251 1551 1821 2001 232
Banen van werkzame personen (AR)10 03610 28210 56210 77310 74410 947
  • 1)Personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk, die wonen in Nederland. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
  • 2)De personen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (de institutionele bevolking) tellen bij de EBB niet mee.
  • 3)Huishoudelijke hulpen, oppas, krantenbezorgers, folderaars en zwart of illegaal werk, voor zover niet waargenomen via de EBB.

Bron : CBS