Onder natuurlijke personen is een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:

  • Eenmanszaken
  • Maatschappen
  • Vennootschappen onder firma
  • Commanditaire vennootschappen
  • Rederijen
  • Samenwerkingsovereenkomst

Een andere rechtsvorm is rechtspersonen.