vacaturegraad

Een belangrijke graadmeter voor een personeelstekort in een branche is de vacaturegraad. Dit betreft het aantal vacatures per 1.000 banen. In het 4e kwartaal 2021 bedroeg de vacaturegraad van alle economische activiteiten 43 (vacatures op 1.000 banen). In het 4e kwartaal 2020 bedroeg de vacaturegraad “slechts” 25, tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis.

Onderwijs is de afgelopen jaren de branche met de laagste vacaturegraad (uitgezonderd jaar 2016). De vacaturegraad in het onderwijs is vaak minder dan de helft van de totale vacaturegraad in Nederland. Informatie en communicatie kent daarentegen al geruime tijd de hoogste vacaturegraad, gevolgd door de Bouwnijverheid.

Vacaturegraad20142015201620172018201920202021
Alle economische activiteiten1517202730332543
Onderwijs5791012141119
Verhuur en overige zakelijke diensten810101315181423
Landbouw, bosbouw en visserij8981619211624
Cultuur, sport en recreatie1314172022291431
Verhuur en handel van onroerend goed1417173027332132
Openbaar bestuur en overheidsdiensten1112162226312833
Gezondheids- en welzijnszorg1013192226292638
Industrie1215182528292442
Waterbedrijven en afvalbeheer917192631352942
Overige dienstverlening1819232932322442
Vervoer en opslag1213192334312044
Delfstoffenwinning3516142821291846
Financiële dienstverlening2427284144423447
Handel1720243136402854
Energievoorziening1830352431443855
Horeca2227334145471857
Specialistische zakelijke diensten3033334242443559
Bouwnijverheid1319244652514673
Informatie en communicatie3848455760645482
Bron CBS – gebaseerd op vacaturegraad in het 4e kwartaal

Tijdens het 4e kwartaal 2020 was bij alle branche de vacaturegraad gedaald ten opzichte van het voorgaand jaar. Dit was het gevolg van de coronacrisis en de lockdown. In het 4e kwartaal 2019 was de vacaturegraad nog 10 % gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.

De grootste daler was de branche Horeca ( Logies-, maaltijd- en drankverstrekking) gevolgd door Cultuur, sport en recreatie. Beide branches waren bijna volledig gesloten tijdens de lockdown.

In het 4e kwartaal 2021 behoorden deze branches ook tot de grootste stijgers, tesamen met Vervoer en opslag en Delfstoffenwinning.

Vacaturegraad2019 vs 20182020 vs 20192021 vs 2020
Alle economische activiteiten10,00%-24,24%72,00%
Openbaar bestuur en overheidsdiensten19,23%-9,68%17,86%
Financiële dienstverlening-4,55%-19,05%38,24%
Energievoorziening41,94%-13,64%44,74%
Waterbedrijven en afvalbeheer12,90%-17,14%44,83%
Gezondheids- en welzijnszorg11,54%-10,34%46,15%
Landbouw, bosbouw en visserij10,53%-23,81%50,00%
Informatie en communicatie6,67%-15,63%51,85%
Verhuur en handel van onroerend goed22,22%-36,36%52,38%
Bouwnijverheid-1,92%-9,80%58,70%
Verhuur en overige zakelijke diensten20,00%-22,22%64,29%
Specialistische zakelijke diensten4,76%-20,45%68,57%
Onderwijs16,67%-21,43%72,73%
Industrie3,57%-17,24%75,00%
Overige dienstverlening0,00%-25,00%75,00%
Handel11,11%-30,00%92,86%
Vervoer en opslag-8,82%-35,48%120,00%
Cultuur, sport en recreatie31,82%-51,72%121,43%
Delfstoffenwinning38,10%-37,93%155,56%
Horeca4,44%-61,70%216,67%
Bron CBS – bewerkt Zoekbaan,com – gebaseerd op de cijfers 4e kwartaal

Een uitgebreid overzicht van de vacaturegraden per branche over de laatste jaren is hier te vinden.