Tag: naamloze vennootschap

Rechtspersonen

Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager…