Over gegevens

Gegevens op Zoekbaan.com zijn afkomstig van openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), Kamer van Koophandel (KVK). Door het zoeken van het Team Zoekbaan.com of aangeleverd door bezoekers van deze site.

Deze gegevens zijn met de grootst mogelijke zorg verzameld en/of bewerkt en bestemd om de bezoekers te informeren en/of te helpen zoeken. Zoekbaan.com biedt geen commerciële diensten aan de bezoekers van de website.

Zoekbaan.com, de maker en/of aan deze website gelieerde personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site. Hoewel deze site met de grootste zorg is samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, de actualiteit en de juistheid van de weergegeven informatie.

Hyperlinks op en naar onze website

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Zoekbaan.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor jouw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door Zoekbaan.com worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.