Over disclaimer

Disclaimer voor www.zoekbaan.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.zoekbaan.com/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zoekbaan.com. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons Naamsvermelding (CC BY 4.0) van toepassing. Verdere toelichting treft u aan op deze pagina over copyright.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Zoekbaan.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Zoekbaan.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.zoekbaan.com op deze pagina.