Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs is één van branches volgende de SBI. Alle organisaties in Nederland zijn ingedeeld in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes). De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS en de KVK onder meer gebruikt om activiteiten in te delen naar hun hoofdactiviteit.

De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev 2 overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering. Meestal wordt ongeveer eens in de 15 jaar de lijst aangepast naar de actualiteit, voor het laatst heeft dit in 2008 plaats gevonden. Het kan dan gebeuren dat een groep wordt onderverdeeld in nieuwe subgroepen.

Een organisatie kan dus ook meerdere SBI codes hebben.

Één van de hoofdbranches is dus Onderwijs. Deze is dan weer onderverdeeld in groepen en subgroepen.

Meer nieuws en informatie over de branche Onderwijs tref je hier aan.

POnderwijs
85Onderwijs
85.2Primair en speciaal onderwijs
85.20Primair en speciaal onderwijs
85.20.1Basisonderwijs voor leerplichtigen
85.20.2Speciaal basisonderwijs
85.20.3Speciaal onderwijs in expertisecentra
85.3Voortgezet onderwijs
85.31Algemeen vormend voortgezet onderwijs
85.31.1Havo en vwo
85.31.2Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
85.31.3Praktijkonderwijs
85.31.4Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs
85.32Middelbaar beroepsonderwijs en educatie
85.32.1Middelbaar beroepsonderwijs
85.32.2Educatie
85.32.3Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)
85.4Tertiair onderwijs
85.41Niet-universitair hoger onderwijs
85.42Universitair hoger onderwijs
85.5Overig onderwijs
85.51Sport- en recreatieonderwijs
85.51.1Zeil- en surfscholen
85.51.9Overig sport- en recreatieonderwijs
85.52Cultureel onderwijs
85.52.1Dansscholen
85.52.2Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)
85.53Auto- en motorrijscholen
85.59Overig onderwijs (rest)
85.59.1Afstandsonderwijs
85.59.2Bedrijfsopleiding en -training
85.59.9Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest)
85.6Dienstverlening voor het onderwijs
85.60Dienstverlening voor het onderwijs