Landbouw, bosbouw en visserij

Landbouw

Landbouw, bosbouw en visserij is één van branches volgende de SBI. Alle organisaties in Nederland zijn ingedeeld in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes). De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS en de KVK onder meer gebruikt om activiteiten in te delen naar hun hoofdactiviteit.

De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev 2 overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering. Meestal wordt ongeveer eens in de 15 jaar de lijst aangepast naar de actualiteit, voor het laatst heeft dit in 2008 plaats gevonden. Het kan dan gebeuren dat een groep wordt onderverdeeld in nieuwe subgroepen. Een organisatie kan dus ook meerdere SBI codes hebben.

Één van de hoofdbranches is dus Landbouw, bosbouw en visserij. Deze is dan weer onderverdeeld in groepen en subgroepen.

Meer nieuws en informatie over de branche Landbouw, bosbouw en visserij tref je hier aan.

ALandbouw, bosbouw en visserij
01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht
01.1Teelt van eenjarige gewassen
01.11Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
01.13Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen
01.13.1Teelt van groenten in de volle grond
01.13.2Teelt van groenten onder glas
01.13.3Teelt van paddenstoelen
01.13.4Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen
01.16Teelt van vezelgewassen
01.19Teelt van overige eenjarige gewassen
01.19.1Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
01.19.2 Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas
01.19.3Teelt van voedergewassen
01.19.9Teelt van overige eenjarige gewassen (rest)
01.2Teelt van meerjarige gewassen
01.21Druiventeelt
01.24Teelt van hardfruit en steenvruchten
01.24.1Teelt van appels en peren
01.24.2Teelt van steenvruchten
01.25Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten
01.25.1Teelt van aardbeien in de volle grond
01.25.2Teelt van aardbeien onder glas
01.25.3Teelt van houtig kleinfruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten)
01.25.4Teelt van houtig kleinfruit onder glas
01.27Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.28Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
01.29Teelt van overige meerjarige gewassen
01.3 Teelt van sierplanten
01.30Teelt van sierplanten
01.30.1Teelt van bloembollen
01.30.2Teelt van perkplanten in de volle grond
01.30.3Teelt van perkplanten onder glas
01.30.4Teelt van potplanten onder glas
01.30.5Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond
01.30.9Teelt van overige sierplanten in de volle grond
01.4Fokken en houden van dieren
01.41Fokken en houden van melkvee
01.41.1Houden van melkvee
01.41.2Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij
01.42Fokken en houden van runderen (geen melkvee)
01.42.1Houden van vleeskalveren
01.42.2Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven
01.43Fokken en houden van paarden en ezels
01.45Fokken en houden van schapen en geiten
01.45.1Fokken en houden van schapen
01.45.2Fokken en houden van geiten
01.46Fokken en houden van varkens
01.46.1Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven
01.46.2Vleesvarkensbedrijven
01.46.3Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven
01.47Opfokken en/of houden van pluimvee
01.47.1 Opfokken en/of houden van leghennen
01.47.2Opfokken en/of houden van vleeskuikens
01.47.3Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens
01.47.9Opfokken en/of houden van overig pluimvee
01.49Fokken en houden van overige dieren
01.49.1Fokken en houden van edelpelsdieren
01.49.9Fokken en houden van overige dieren (rest)
01.5 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
01.50Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
01.6Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst
01.61Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
01.62Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren
01.63Behandeling van gewassen na de oogst
01.64Behandeling van zaden voor vermeerdering
01.7Jacht
01.70Jacht
02Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw
02.1Bosbouw
02.10Bosbouw
02.2Exploitatie van bossen
02.20Exploitatie van bossen
02.4Dienstverlening voor de bosbouw
02.40Dienstverlening voor de bosbouw
03 Visserij en kweken van vis en schaaldieren
03.1 Visserij
03.11Zee- en kustvisserij
03.12Binnenvisserij
03.2 Kweken van vis en schaaldieren
03.21Kweken van zeevis en -schaaldieren
03.22Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren