Informatie en communicatie

Informatie en communicatie is één van branches volgende de SBI. Alle organisaties in Nederland zijn ingedeeld in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes). De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS en de KVK onder meer gebruikt om activiteiten in te delen naar hun hoofdactiviteit.

De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev 2 overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering. Meestal wordt ongeveer eens in de 15 jaar de lijst aangepast naar de actualiteit, voor het laatst heeft dit in 2008 plaats gevonden. Het kan dan gebeuren dat een groep wordt onderverdeeld in nieuwe subgroepen. Een organisatie kan dus ook meerdere SBI codes hebben.

Één van de hoofdbranches is dus Informatie en communicatie. Deze is dan weer onderverdeeld in groepen en subgroepen.

Meer nieuws en informatie over de branche Informatie en communicatie tref je hier aan.

J Informatie en communicatie
58Uitgeverijen
58.1 Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d.; databanken
58.11Uitgeverijen van boeken en databanken
58.12 Databanken
58.13Uitgeverijen van kranten
58.14Uitgeverijen van tijdschriften
58.19Overige uitgeverijen (niet van software)
58.2 Uitgeverijen van software
58.21Uitgeverijen van computerspellen
58.29Overige uitgeverijen van software
59Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen
59.1Productie en distributie van films en televisieprogramma's
59.11Productie van films en televisieprogramma's
59.11.1Productie van films (geen televisiefilms)
59.11.2Productie van televisieprogramma’s
59.12Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie
59.13Distributie van films en televisieproducties
59.14Bioscopen
59.2Maken en uitgeven van geluidsopnamen
59.20Maken en uitgeven van geluidsopnamen
60Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
60.1 Radio-omroepen
60.10Radio-omroepen
60.2Televisieomroepen
60.20Televisieomroepen
61 Telecommunicatie
61.1 Draadgebonden telecommunicatie
61.10Draadgebonden telecommunicatie
61.2 Draadloze telecommunicatie
61.20Draadloze telecommunicatie
61.3Telecommunicatie via satelliet
61.30Telecommunicatie via satelliet
61.9 Overige telecommunicatie
61.90Overige telecommunicatie
62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
62.0 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
62.01Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
62.02Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie
62.03Beheer van computerfaciliteiten
62.09Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
63Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
63.1 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportals
63.11Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
63.12Webportals
63.9Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
63.91Persagentschappen
63.99Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (rest)