Gezondheids- en welzijnszorg 

Gezondheids- en welzijnszorg  is één van branches volgende de SBI. Alle organisaties in Nederland zijn ingedeeld in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes). De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS en de KVK onder meer gebruikt om activiteiten in te delen naar hun hoofdactiviteit.

De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev 2 overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering. Meestal wordt ongeveer eens in de 15 jaar de lijst aangepast naar de actualiteit, voor het laatst heeft dit in 2008 plaats gevonden. Het kan dan gebeuren dat een groep wordt onderverdeeld in nieuwe subgroepen. Een organisatie kan dus ook meerdere SBI codes hebben.

Één van de hoofdbranches is dus Gezondheids- en welzijnszorg . Deze is dan weer onderverdeeld in groepen en subgroepen.

Meer nieuws en informatie over de branche Gezondheids- en welzijnszorg  tref je hier aan. Om een baan te zoeken op een vacaturebank actief in de branches Gezondheids- en welzijnszorg klik je hier.

QGezondheids- en welzijnszorg 
86Gezondheidszorg
86.1Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
86.10Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
86.10.1Universitair medische centra
86.10.2Algemene ziekenhuizen
86.10.3Categorale ziekenhuizen
86.10.4Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
86.2Medische en tandheelkundige praktijken
86.21Praktijken van huisartsen
86.22Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde)
86.22.1Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)
86.22.2Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
86.23Tandartspraktijken
86.23.1Praktijken van tandartsen
86.23.2Praktijken van tandheelkundig specialisten
86.9Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg zonder overnachting
86.91Praktijken van verloskundigen en paramedici
86.91.1Praktijken van verloskundigen
86.91.2Praktijken van fysiotherapeuten
86.91.3Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen
86.91.9Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers
86.92Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten
86.92.1Gezondheidscentra
86.92.2Arbobegeleiding en re-integratie
86.92.3Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
86.92.4Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek
86.92.5Ambulancediensten en centrale posten
86.92.9 Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten
87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting
87.1Verpleeghuizen
87.10Verpleeghuizen
87.2Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
87.20Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
87.3Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
87.30Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
87.30.1Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten
87.30.2Verzorgingshuizen
87.9Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting
87.90Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting
87.90.1Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg
87.90.2Maatschappelijk opvang met overnachting
88Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting
88.1Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten
88.10Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten
88.10.1Thuiszorg
88.10.2Welzijnswerk voor ouderen
88.10.3Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
88.9Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten
88.91Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
88.99Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk
88.99.1Ambulante jeugdzorg
88.99.2Maatschappelijk werk
88.99.3Lokaal welzijnswerk
88.99.9Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn