Financiële instellingen 

Financiële

Financiële instellingen is één van branches volgende de SBI. Alle organisaties in Nederland zijn ingedeeld in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes). De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS en de KVK onder meer gebruikt om activiteiten in te delen naar hun hoofdactiviteit.

De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev 2 overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering. Meestal wordt ongeveer eens in de 15 jaar de lijst aangepast naar de actualiteit, voor het laatst heeft dit in 2008 plaats gevonden. Het kan dan gebeuren dat een groep wordt onderverdeeld in nieuwe subgroepen. Een organisatie kan dus ook meerdere SBI codes hebben.

Één van de hoofdbranches is dus Financiële instellingen. Deze is dan weer onderverdeeld in groepen en subgroepen.

Meer nieuws en informatie over de branche Financiële instellingen  tref je hier aan.

KFinanciële instellingen 
64Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)
64.1 Geldscheppende financiële instellingen
64.11Centrale banken
64.19Overige geldscheppende financiële instellingen
64.19.1Coöperatief georganiseerde banken
64.19.2Effectenkredietinstellingen
64.19.3Spaarbanken
64.19.4Algemene banken
64.2Financiële holdings
64.20Financiële holdings
64.3Beleggingsinstellingen
64.30Beleggingsinstellingen
64.30.1 Beleggingsinstellingen in financiële activa
64.30.2Beleggingsinstellingen in vaste activa
64.30.3Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding
64.9Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie
64.91Financiële lease
64.92Overige kredietverstrekking
64.92.1Hypotheekbanken en bouwfondsen
64.92.2Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen
64.92.3Participatiemaatschappijen
64.92.4Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking
64.99Overige financiële intermediatie
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)
65.1 Verzekeringen (geen herverzekering)
65.11Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen
65.11.1Levensverzekeringen (geen herverzekering)
65.11.2Naturaverzekeringen
65.11.3Spaarkassen
65.12Schadeverzekeringen (geen herverzekering)
65.12.1Schadeverzekeringen, exclusief zorgverzekeringen
65.12.2 Zorgverzekeringen
65.2 Herverzekering
65.20Herverzekering
65.3 Pensioenfondsen
65.30Pensioenfondsen
65.30.1Bedrijfstakpensioenfondsen
65.30.2Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen
65.30.3Beroepspensioenfondsen
65.30.9Overige pensioenfondsen
66 Overige financiële dienstverlening
66.1 Financiële bemiddeling, advisering e.d. (niet voor verzekeringen en pensioenfondsen)
66.11Beheer van financiële markten
66.12Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d.
66.19Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en krediet-
66.19.1Administratiekantoren voor aandelen en obligaties
66.19.2Marketmakers
66.19.3Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.
66.2Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen
66.21Risicoanalisten en schadetaxateurs
66.22Assurantietussenpersonen
66.29Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en assurantietussenpersonen)
66.29.1Verzekeringsbeurzen
66.29.2Actuariële en pensioenadviesbureaus; beheer en administratie van pensioenvermogens
66.29.3Waarborgfondsen
66.29.9Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (rest)
66.3 Vermogensbeheer
66.30Vermogensbeheer
bemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.