Categorie: Winning van delfstoffen

Winning van delfstoffen is één van de hoofdbranches van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes).