Categorie: Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht is één van de hoofdbranches van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes).