Categorie: Landbouw, bosbouw en visserij

Landbouw, bosbouw en visserij is één van de hoofdbranches van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes).