Categorie: Informatie en communicatie

Informatie en communicatie is één van de hoofdbranches van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes).