Categorie: Industrie

Industrie is één van de hoofdbranches van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes).