Categorie: Gezondheids- en welzijnszorg 

Gezondheids- en welzijnszorg  is één van de hoofdbranches van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes).