Bouwnijverheid

Bouwnijverheid is één van branches volgende de SBI. Alle organisaties in Nederland zijn ingedeeld in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes). De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS en de KVK onder meer gebruikt om activiteiten in te delen naar hun hoofdactiviteit.

De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev 2 overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering. Meestal wordt ongeveer eens in de 15 jaar de lijst aangepast naar de actualiteit, voor het laatst heeft dit in 2008 plaats gevonden. Het kan dan gebeuren dat een groep wordt onderverdeeld in nieuwe subgroepen.

Een organisatie kan dus ook meerdere SBI codes hebben.

Één van de hoofdbranches is dus Bouwnijverheid. Deze is dan weer onderverdeeld in groepen en subgroepen.

Meer nieuws en informatie over de branche Bouwnijverheid tref je hier aan.

FBouwnijverheid
41Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
41.1Projectontwikkeling
41.10Projectontwikkeling
41.2Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
41.20Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
42Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)
42.1Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken
42.11Wegenbouw en stratenmaken
42.11.1Wegenbouw
42.11.2Stratenmaken
42.12Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
42.13Bouw van kunstwerken
42.2Leggen van kabels en buizen
42.21Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling
42.22Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels
42.9 Bouw van overige civieltechnische werken
42.91Natte waterbouw
42.99Bouw van overige civieltechnische werken (rest)
43Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
43.1Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
43.11Slopen van bouwwerken
43.12Grondverzet
43.13Proefboren
43.2Bouwinstallatie
43.21Elektrotechnische bouwinstallatie
43.22Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
43.22.1Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair
43.22.2Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
43.29Overige bouwinstallatie
43.3Afwerking van gebouwen
43.31Stukadoren
43.32Bouwtimmeren
43.33Afwerking van vloeren en wanden
43.34Schilderen en glaszetten
43.39Overige afwerking van gebouwen
43.9 Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
43.91Dakdekken en bouwen van dakconstructies
43.99Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
43.99.1Heien en andere funderingswerkzaamheden
43.99.2Vlechten van betonstaal
43.99.3Metselen en voegen
43.99.9Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest)